Spring naar de inhoud

Lancering van fourmind website

Foto van een rode muur met wit stencil opschrift: leave no one behind

10 december 2022, Dag van de mensenrechten.

Op dag van de handicap is fourmind geboren en een week later stellen we graag de website van fourmind voor, opnieuw op een voor ons heel betekenisvolle dag: de internationale dag van de rechten van de mens. De website staat online in twee talen: Nederlands en Engels, maar kan ook dankzij instellingen via de webbrowser vertaald worden in de taal naar wens.

De dag van de mensenrechten wordt elk jaar door de internationale gemeenschap gevierd en herdenkt de dag dat de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties in 1948, de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens aannam. Deze historische ondertekening vormt de basis voor vele internationale grondwetten en streeft ook naar gelijkwaardige behandeling en rechten voor iedereen. Dit verdrag omvat heel veel essentiële aspecten voor de rechten van de mens, alleen is het vaak zeer algemeen omschreven waardoor de toepassing ervan soms niet zo nauw wordt genomen. In dit kader werd in 2006 de UN CRPD of de VN-conventie voor de rechten van personen met een handicap aangenomen en ondertekend in 2007. Deze conventie werd ontwikkeld omdat mensen met beperkingen niet specifiek werden vermeld in het VN-verdrag voor de rechten van de mens.

Eigenlijk zou het een evidentie moeten zijn dat de rechten iedereen ondersteunen, vinden we bij fourmind, maar in de praktijk blijkt de tekst voor een onduidelijkheid te zorgen in de rechtspraktijk en het eigenlijke praktiseren. Om enerzijds attitudes en benaderingen te veranderen in de wereld en hier duidelijkheid in te scheppen voor de rechtspraktijk, kwam de UN CRPD in voege. Inmiddels ratificeerden 185 landen wereldwijd deze conventie. Bijvoorbeeld België ondertekende het verdrag op 2 juli 2009 en dit betekent dat vanaf dan het land verplicht is om alle artikelen te respecteren. In de praktijk betekent dit dat België alle wetgevende teksten in overeenstemming hiermee mag brengen. Sinds 30 maart 2021 heeft België het artikel 22 toegevoegd in haar grondwet. Daarin staat dat iedere persoon met een handicap recht heeft op volledige inclusie in de samenleving. Dat betekent dus dat grondwet stelt dat alle publieke omgevingen in ons land bij wet inclusief moeten zijn voor iedereen.

Benieuwd hoe jij dat in de praktijk kan brengen? Wij helpen je graag. Bij fourmind voeren we momenteel ook een boeiend onderzoek naar de toepassing van de UNCRPD. We onderzoeken goede voorbeelden in Europa. Binnenkort daarover meer, op onze groeiende website 🙂